29 stycznia 2019 - mgr Kamil Drzyzga

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  29 stycznia 2019 roku o godz. 12:15  w sali  1016

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Kamila DRZYZGI

 

Tytuł rozprawy: ”Bishop's multivalued projections”

Promotor: prof. dr hab. Marek Jarnicki   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  prof. dr hab. Tadeusz Krasiński   (Uniwersytet Łódzki),  prof. dr hab. Michał Jasiczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Drzyzgi.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 21.01.2019
Published by: Monika Kęder