6 grudnia 2018 - mgr Piotr Kopacz

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  6 grudnia 2018 roku o godz. 12:30  w sali  0094

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Piotra KOPACZA

 

Tytuł rozprawy: ”Zermelo navigation problem in geometric structures”

Promotor: dr hab. Robert Wolak, prof. UJ   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  prof. dr hab. Paweł Walczak   (Uniwersytet Łódzki),  dr hab. Ryszard Deszcz (Uniwersytet Wrocławski)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kopacza.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 21.11.2018
Published by: Monika Kęder