13 października 2017 - mgr Paweł Bogdan

Z A W I A D O M I E N I E


W dniu 13 października 2017 roku o godz. 14:00 w sali 1016
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna
obrona rozprawy doktorskiej


mgr. Pawła BOGDANA


Tytuł rozprawy: “Computational study of polynomial automorphisms”


Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Hajto (Uniwersytet Jagielloński)


Recenzenci: Prof. dr hab. Zbigniew Jelonek (Instytut Matematyczny PAN), Prof. Santiago Zarzuela (Universitat de Barcelona)


Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Bogdana. Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

Published Date: 06.10.2017
Published by: Monika Kęder