17 marca 2017 - mgr Dongwei Gu

Z A W I A D O M I E N I E


W dniu 17 marca 2017 roku o godz. 12:00 w sali 1018
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna
obrona rozprawy doktorskiej


mgr. Dongwei GU


Tytuł rozprawy: “Some fully non-linear elliptic equations in differential geometry”


Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Błocki (Uniwersytet Jagielloński)


Recenzenci: Prof. dr hab. Paweł Strzelecki (Uniwersytet Warszawski), Prof. dr hab. Paweł Nurowski (PAN)


Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Brendela. Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

Published Date: 06.03.2017
Published by: Piotr Kamiński