24 stycznia 2017 - mgr Piotr Brendel

Z A W I A D O M I E N I E


W dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 14:30 w sali 1016
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna
obrona rozprawy doktorskiej


mgr. Piotra BRENDELA


Tytuł rozprawy: “Algorytm podzbioru acyklicznego: rozszerzenia i zastosowania”


Promotor: Prof. dr hab. Marian Mrozek (Uniwersytet Jagielloński)


Recenzenci: dr hab. Zdzisław Dzedzej (Politechnika Gdańska), dr hab. Adam Roman (Uniwersytet Jagielloński)


Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Brendela. Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

Published Date: 30.01.2017
Published by: Piotr Kamiński