Sukcesy w konkursach NCN i NAWA

Niezmiernie miło nam poinformować, iż w konkursach Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do finansowania zostało zakwalifikowanych aż 9 projektów pracowników naszego wydziału. Laureatami zostali:

SONATA:

dr Guillaume Olive, Sterowalność układów równań różniczkowych cząstkowych;

dr inż. Krzysztof Szymon Turowski, Charakteryzacja treści informacyjnej struktur grafowych;

dr Łukasz Struski, Rzadkie i dyskretne reprezentacje w ukrytych przestrzeniach;

dr Sylwester Jakub Arabas, Modelowanie składu izotopowego opadów atmosferycznych przy użyciu lagranżowskiej reprezentacji mikrofizyki chmur

OPUS:

dr hab. Anna Maria Pelczar-Barwacz, Ideały operatorowe w algebrze Banacha operatorów ograniczonych na przestrzeni Banacha;

prof. dr hab. Sławomir Cynk, Arytmetyka rozmaitości Calabiego-Yau

PRELUDIUM BIS:

dr hab. Łukasz Kosiński, Własność rozszerzania a metody geometrycznej teorii funkcji;

dr hab. Marcin Andrzej Kozik, Puste przyrzeczenia Thomasa Jerome Schaefera

 

Szczegóły konkursu znaleźć można na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

Ponadto, w konkursie SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, uzyskał finansowanie projekt ML2Mind: from machine learning to mind understanding przygotowany przez interdyscyplinarny zespół naukowców z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej pod kierownictwem dra hab. inż. Tomasza Trzcińskiego.


Celem projektu jest umiędzynarodowienie Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze prowadzonych zajęć w tematyce uczenia maszynowego oraz neurobiologii poprzez realizację cyklu intensywnych warsztatów w ramach szkół letnich, organizowanych w formie zdalnej i hybrydowej zorientowanych na tematykę badawczą dotyczącą informatyki, neurobiologii oraz neurokognitywistyki, dla studentów i doktorantów zagranicznych. W ramach projektu planowane jest stworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie Intensywnego Międzynarodowego Programu Kształcenia polegającego m.in. na: stworzeniu nowego intensywnego kursu specjalistycznego tzw. szkoły letniej, poświęconej inspirowanym neuronaukami zagadnieniom uczenia maszynowego oraz adaptacji do formatu hybrydowego szkoły letniej Baltic-Nordic School on Neuroinformatics and Neuroscience. Jednocześnie planowane jest nawiązanie i utrzymanie stałych spotkań naukowych o randze międzynarodowej z tematyki pogranicza sztucznej inteligencji i neurokognitywistyki oraz zwiększenie umiędzynarodowienia prac i projektów badawczych.

Gratulujemy!

 

 

 

Published Date: 27.05.2021
Published by: Agnieszka Dudek