Matematycy z UJ laureatami prestiżowych nagród Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Jerzy Weyman z Instytutu Matematyki otrzymał Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha za cykl prac z algebry dotyczących teorii syzygii oraz teorii półniezmienników reprezentacji kołczanów.
Jest on wybitnym ekspertem w różnych dziedzinach algebry. Zakres tych dziedzin jest bardzo szeroki, od algebry przemiennej i geometrii algebraicznej, poprzez algebrę homologiczną, teorię reprezentacji grup reduktywnych do teorii reprezentacji kołczanów i teorii algebr klastrowych. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, swoją karierę naukową związał początkowo z IM PAN, a następnie z uczelniami w Stanach Zjednoczonych: Uniwersytetem Brandeisa, gdzie doktoryzował się pod kierunkiem Davida Buchsbauma (ucznia Samuela Eilenberga) w 1980 roku, Uniwersytetem Northeastern, gdzie pracował przez 28 lat, oraz Uniwersytetem Connecticut. Jest autorem przeszło stu prac naukowych, wypromował szesnastu doktorów. Na naszym wydziale realizuje grant "Applications of Lie algebras to Commutative Algebra" w ramach programu „Polskie Powroty" prowadzonego przez NAWA oraz granty NCN: "Badania w algebrze przemiennej i teorii reprezentacji" (MAESTRO) i "Struktura D-modułów ekwiwariantnych" (OPUS).

Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2020 rok otrzymał Marcin Sroka, asystent w Instytucie Matematyki i doktorant czwartego roku matematyki (w ramach projektu „Kartezjusz”, opiekun: Sławomir Kołodziej), za cykl prac dotyczących istnienia i regularności rozwiązań pewnej klasy nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych II rzędu.
W przeszłości Marcin Sroka był stypendystą im. Michała Jakuba Łyska oraz im. prof. Franciszka Leji, a także był dwukrotnie nagradzany w Konkursie im. Józefa Marcinkiewicza oraz wyróżniony w konkursie o Nagrodę im. J. P. Schaudera.

Dodajmy, że także Danuta Ciesielska z Instytutu Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów, tegoroczna laureatka Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina, jest absolwentką i doktorem naszego wydziału. Od dekady prowadzi na naszym wydziale wspólnie ze Zdzisławem Pogodą seminarium z historii matematyki.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

 

Dodajmy, że Nagrodę Główną im. Stefana Banacha otrzymał w przeszłości z naszego wydziału Wojciech Kucharz (2018). Ponadto PTM przyznawał dawniej inne nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe nazywane "wielkimi" lub "głównymi" ‒ w roku 2008 scalone w jedną nagrodę im. Stefana Banacha. I tak matematycy pracujący na UJ otrzymali osiemnaście razy nagrodę im. Stanisława Zaremby, dwukrotnie im. Wacława Sierpińskiego, i po jednym razie im. Stefana Banacha, im. Stefana Mazurkiewicza oraz im. Tadeusza Ważewskiego. Jeżeli idzie o pozostałe nagrody dziś nadal przyznawane, to w roku 2016 nagrodę im. Hugona Steinhausa otrzymał Piotr Zgliczyński, a w roku 1995 nagrodę im. Samuela Dicksteina ‒ Krzysztof Ciesielski i Zdzisław Pogoda. O historii nagród PTM można przeczytać więcej w artykule Krzysztofa Ciesielskiego w "Wiadomościach Matematycznych" w numerze ("zjazdowym") 55(1) (2019), str. 29-32 .


Z kolei nagrody PTM dla Młodych Matematyków otrzymywali w przeszłości naukowcy z UJ dwadzieścia sześć razy, ale tyko sześciu z nich w ostatnich czterdziestu latach: Armen Edigarian (1998), Jacek Tabor (1999), Michał Kapustka (2009), Łukasz Kosiński (2010), Piotr Miska (2018) i Dominik Burek (2019), chociaż trzykrotnie otrzymywali ją też ostatnio nasi absolwenci związani z innymi uczelniami: Piotr Oprocha (2006), Mateusz Michałek (2013) i Jakub Konieczny (2016).

 

 

 

 

 

 

Published Date: 18.03.2021
Published by: Agnieszka Dudek