Laur Jagielloński dla Profesora Wojciecha Kucharza

Z radością informujemy, iż Profesor Wojciech Kucharz otrzymał Nagrodę Rektora Laur Jagielloński za wybitne osiągnięcia naukowe.

Wojciech Kucharz na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył studia matematyczne, które ukończył z wyróżnieniem w 1974 roku, a następnie uzyskał w 1977 roku stopień doktora nauk matematycznych. Jest on światowym ekspertem w dziedzinie rzeczywistej geometrii algebraicznej, specjalizując się zwłaszcza w topologii rzeczywistych rozmaitości algebraicznych. W ciągu ostatniej dekady zainicjował nowy kierunek w rzeczywistej geometrii algebraicznej (związany z tzw. funkcjami „regulous”), który obecnie stał się osobną gałęzią tej dziedziny matematyki.

Wojciech Kucharz został w 2018 roku nagrodzony przez Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. Międzynarodowa społeczność matematyków w uznaniu jego osiągnięć zaprosiła go do przedstawienia swoich wyników na Międzynarodowym Kongresie Matematycznym w 2018 roku w Rio de Janeiro (Sekcja Geometrii Algebraicznej i Zespolonej). W 2019 roku został uhonorowany nagrodą główną im. Stefana Banacha PTM za wybitne osiągnięcia naukowe. W bieżącym roku Profesorowi Wojciechowi Kucharzowi została przyznana Nagroda Rektora UJ Laur Jagielloński. 

Gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie z uroczystej inauguracji ubiegłorocznego Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM, podczas której wręczono prof. Wojciechowi Kucharzowi Nagrodę im. Stefana Banacha.

wyk. Aleksandra Dudziak

 

 

Published Date: 02.10.2020
Published by: Agnieszka Dudek