Granty, nagrody, sukcesy

W ostatnim czasie pracownicy naszego wydziału odnieśli wiele sukcesów na rozmaitych polach:

- Piotr Micek (Instytut Informatyki Analitycznej) otrzymał prestiżowy grant w konkursie Beethoven Classic organizowanym przez NCN we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą. Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie zrealizuje projekt Porządek i geometria.

- Michał Markiewicz (Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej) otrzymał grant w międzynarodowym konkursie CHIST-ERA Call 2018. Projekt UNICO: Impulsowe sieci neuronowe do urządzeń o niskim poborze mocy będzie realizowany w międzynarodowym konsorcjum z partnerami z Francji, Kanady i Szwajcarii.

- Martha Łącka, Andrzej Czarnecki i Andrzej Grzesik (Instytut Matematyki) otrzymali przyznawaną przez Rektora UJ Nagrodę im. Hugona Kołłątaja w 2019 r. za pracę z najzdolniejszymi licealistami, a w szczególności za organizację Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego oraz tutoringu dla uczniów szkół średnich.

- uczeń V LO w Krakowie Radosław Żak otrzymał złoty medal w XLI Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego za pracę Ciągi trzech kwadratów i krzywe eliptyczne; opiekunem pracy i jednocześnie jego tutorem jest Grzegorz Kapustka (Instytut Matematyki).

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Published Date: 05.11.2019
Published by: Agnieszka Dudek