Pelikan 2.0 - Rekrutacja

Rekrutacja wciąż trwa -- do końca KWIETNIA 2019!

Rekrutacja do trzeciej edycji projektu PELIKAN 2.0 trwa od 4 września 2018 do 9 listopada 2018. 

Uczestnikiem trzeciej edycji projektu może zostać student studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka lub Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, który w roku 2018/19 jest na drugim lub trzecim roku studiów pierwszego stopnia lub na pierwszym lub drugim roku studiów drugiego stopnia. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny dostarczyć do Biura Projektu (osobiście lub pocztą):

  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny
  • regulamin udziału w projekcie, parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie (co oznacza akceptację jego treści)
  • podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Dokumenty potrzebne później, w chwili podpisywania umowy:

 

 

Informacja archiwalna dla drugiej edycji projektu

UWAGA: Rekrutacja dodatkowa trwa od 27 listopada 2017 do 11 grudnia 2017. Zapraszamy!

Rekrutacja do drugiej edycji projektu PELIKAN 2.0 trwa od 9 października 2017 do 6 listopada 2017.  

Uczestnikiem projektu może być tylko Student studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka lub Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, który w roku, w którym odbywa się dana edycja projektu (2016/17, 2017/18 lub 2018/19) jest Studentem trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub jest Studentem drugiego roku studiów drugiego stopnia.

Studenci zainteresowani udziałem w projekcie powinni dostarczyć osobiście do Biura Projektu w godz. 10:00 – 14:00 w dni robocze lub przesłać pocztą na adres biura projektu (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Projektu):
  • Formularz rekrutacyjny – wypełniony i podpisany przez Kandydata (wzór stanowi zał. nr 1 do Regulaminu),
  • Regulamin udziału w Projekcie (niniejszy dokument) – parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie (podpisanie Regulaminu oznacza akceptację jego treści),
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu – podpisane przez Kandydata (wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu).
 
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania
załącznik 1 - formularz rekrutacyjny
załącznik 2 - oświadczenie (dane osobowe)
 
Dokumenty związane z udziałem w projekcie
załącznik 3 do umowy - oświadczenie (zatrudnienie, kształcenie) 
 

 

Informacja archiwalna dla pierwszej edycji projektu

UWAGA: Rekrutacja dodatkowa trwa od 7 marca 2017 do 20 marca 2017. Zapraszamy!
 

Rekrutacja do pierwszej edycji w ramach projektu PELIKAN 2.0 trwa od 13 lutego do 6 marca 2017. 

Uczestnikiem projektu może być tylko Student studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka lub Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, który w roku, w którym odbywa się dana edycja projektu (2016/17, 2017/18 lub 2018/19) jest Studentem trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub jest Studentem drugiego roku studiów drugiego stopnia.

Studenci zainteresowani udziałem w projekcie powinni dostarczyć osobiście do Biura Projektu w godz. 10:00 – 14:00 w dni robocze lub przesłać pocztą na adres biura projektu (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Projektu):
  • Formularz rekrutacyjny – wypełniony i podpisany przez Kandydata (wzór stanowi zał. nr 1 do Regulaminu),
  • Regulamin udziału w Projekcie (niniejszy dokument) – parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie (podpisanie Regulaminu oznacza akceptację jego treści),
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu – podpisane przez Kandydata (wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu).
 
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania
- załącznik 1 - formularz rekrutacyjny
- załącznik 2 - oświadczenie (dane osobowe)
 
Dokumenty związane z udziałem w projekcie
- załącznik 3 do umowy - oświadczenie (zatrudnienie, kształcenie) 
 
Published Date: 11.01.2017
Published by: Włodzimierz Moczurad