Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku matematyka:
dr hab. Rafał Czyz, prof. UJ - przewodniczący
dr hab. Zenon Jabłonski, prof. UJ
dr hab. Rafał Pierzchała, prof. UJ
przedstawiciel studentów: Daniel Danieluk

--------------------------------

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku informatyka:
dr Sławomir Bakalarski (kierownik kierunku na st. 2 stopnia)
dr hab. Adam Roman
dr Henryk Telega - przewodniczący
dr Jakub Zygadło (kierownik kierunku na st. 1 stopnia)
przedstawiciel studentów: Michał Piotrowski

--------------------------------

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku matematyka komputerowa:
dr Tomasz Kapela - przewodniczący
prof. dr hab. Marian Mrozek
dr hab. Daniel Wilczak
przedstawiciel studentów: Sylwia Klocek

---------------------------------

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku informatyka analityczna:
dr hab. Bartłomiej Bosek - przewodniczący
dr Grzegorz Herman
dr Maciej Ślusarek
przedstawiciel studentów: Katarzyna Bułat

---------------------------------

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na WMiI UJ:
Pełnomocnik Dziekana WMiI ds.jakości kształcenia: dr hab. Leokadia Białas-Cież, prof. UJ - przewodnicząca
przewodniczący ZDJK na kierunku matematyka: Rafał Czyż
przewodniczący ZDJK na kierunku informatyka: Henryk Telega
przewodniczący ZDJK na kierunku matematyka komputerowa: Tomasz Kapela
przewodniczący ZDJK na kierunku informatyka analityczna: Bartłomiej Bosek
kierownik studiów I stopnia na kierunku matematyka: dr hab. Marcin Dumnicki
kierownik studiów II stopnia na kierunku matematyka: dr hab. Marcin Mazur
dyrektor dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Matematyki: dr Jerzy Szczepański
kierownik studiów I stopnia na kierunku informatyka: dr Jakub Zygadło
kierownik studiów II stopnia na kierunku informatyka, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej: dr Sławomir Bakalarski
kierownik studiów I i II stopnia na kierunku matematyka komputerowa: dr Małgorzata Moczurad
kierownik studiów I i II stopnia na kierunku informatyka analityczna: dr Iwona Cieślik
przedstawiciel studentów: Monika Jeleń
przedstawiciel doktorantów: Stanisław Szufa
przedstawiciel Rady Pracodawców WMiI UJ: Karol Kuraszkiewicz (BNP Paribas Bank Polski SA)