Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN – OPUS 15

2018/29/B/ST1/01290: Struktura D-modułów ekwiwariantnych,

Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Celem projektu jest konkretny opis kategorii ekwiwariantnych D-modułów w reprezentacji podregularnych prostych grup reduktywnych. D-moduły są ważnym narzędziem w badaniu osobliwości rozmaitości (w tym wypadku domknięć orbit w danej reprezentacji) ponieważ są związane z innymi ważnymi niezmiennikami topologicznymi rozmaitości. Konkretne cele realizowane w ramach projektu to opis stabilizatorów orbit w reprezentacjach podregularnych, opis odpowiednich modułów prostych i opis kołczanu Auslandera-Reiten kategorii D-modułów. Motywacją badań jest próba zrozumienia jak podobieństwo struktury reprezentacji podregularnych będzie odzwierciedlone w strukturze ich D-modułów. Oswojoność kategorii D-modułów zaobserwowana na przykładach powinna się uogólnić i da to ważną charakteryzację reprezentacji podregularnych. Reprezentacje podregularne to największa klasa reprezentacji dla których tak konkretny opis kategorii D-modułów jest możliwy.

Kierownikiem projektu jest prof. dr Jerzy Weyman.

 

Wymagania dla kandydatów:

· doktorant/uczestnik Szkoły Doktorskiej na kierunku: matematyka/informatyka/informatyka techniczna,

· zainteresowania zbliżone z tematyką projektu,

· bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Przykładowy opis zadań w projekcie:

· prowadzenie badań na pograniczu algebry przemiennej i teorii reprezentacji grup algebraicznych

Warunki zaangażowania:

· przewidywany okres zaangażowania w projekcie: 11 miesięcy

· stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie,

Wymagane dokumenty:

· CV – ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej pracy naukowej i innych doświadczeń/osiągnięć naukowych,

· Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000).

Termin i forma składania ofert: · Dokumenty należy przesłać do dnia 20.11.2023 r. na adres: sabina.batko-jakubiak@uj.edu.p

Web Content Display Web Content Display