Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie NCN – OPUS 15

2018/29/B/ST1/01290: Struktura D-modułów ekwiwariantnych,

Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Celem projektu jest konkretny opis kategorii ekwiwariantnych D-modułów w reprezentacji podregularnych prostych grup reduktywnych. D-moduły są ważnym narzędziem w badaniu osobliwości rozmaitości (w tym wypadku domknięć orbit w danej reprezentacji) ponieważ są związane z innymi ważnymi niezmiennikami topologicznymi rozmaitości. Konkretne cele realizowane w ramach projektu to opis stabilizatorów orbit w reprezentacjach podregularnych, opis odpowiednich modułów prostych i opis kołczanu Auslandera-Reiten kategorii D-modułów. Motywacją badań jest próba zrozumienia jak podobieństwo struktury reprezentacji podregularnych będzie odzwierciedlone w strukturze ich D-modułów. Oswojoność kategorii D-modułów zaobserwowana na przykładach powinna się uogólnić i da to ważną charakteryzację reprezentacji podregularnych. Reprezentacje podregularne to największa klasa reprezentacji dla których tak konkretny opis kategorii D-modułów jest możliwy.

Kierownikiem projektu jest prof. dr Jerzy Weyman.

Wymagania dla kandydatów:

· student studiów I lub II stopnia

· zainteresowania zbliżone z tematyką projektu,

· bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Przykładowy opis zadań w projekcie:

· prowadzenie badań na pograniczu algebry przemiennej i teorii reprezentacji grup algebraicznych

Warunki zaangażowania:

· przewidywany okres zaangażowania w projekcie: 11 miesięcy

· stypendium w wysokości 3500 zł miesięcznie,

Wymagane dokumenty:

· CV – ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej pracy naukowej i innych doświadczeń/osiągnięć naukowych,

· Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procedury konkursowej oraz umowy o realizację badań i finansowanie stypendium przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki

Termin i forma składania ofert: · Dokumenty należy przesłać do dnia 20.11.2023 r. na adres: sabina.batko-jakubiak@uj.edu.pl

 

Web Content Display Web Content Display