Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie nauk matematycznych, w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki  UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora,
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
  • biorą czynny udział w życiu naukowym,
  • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Termin składania dokumentów: 30.11.2023 r.

Web Content Display Web Content Display