Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty na

Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

· studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub

· uczestnikiem studiów doktoranckich lub

· doktorantem w szkole doktorskiej. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Wymagania:

· Kandydat powinien być studentem matematyki, informatyki, lub kierunku pokrewnego, posiadać wiedzę z zakresu uczenia maszynowego oraz dobre umiejętności programowania.

Opis zadań stypendysty:

· Stypendysta będzie odpowiedzialny za precyzyjną wizualizację części prototypowych, zmniejszanie różnic między podobieństwem w przestrzeni ukrytej i przestrzeni wejściowej, oraz opis prototypowych części przy użyciu innych modalności. Ponadto, będzie ona/on odpowiedzialny za implementację ewaluacji i zastosowanie zaproponowanych metod w naukach przyrodniczych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 19.10.2023, 12:00

Forma składania ofert: email

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5 000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 12 miesięcy.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

· list motywacyjny,

· życiorys,

· wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,

· co najmniej jeden kontakt (adres e-mail) do pracownika naukowego, który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający. Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres bartosz.zielinski@uj.edu.pl (temat: Stypendium OPUS 21).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19.10.2023.

Web Content Display Web Content Display