Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w projekcie

Dynamika topologiczna w problemie Big Datarealizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Matematyki(kierownik projektu: prof. dr hab. Marian Mrozek)

 

Stypendystą  może  zostać  osoba,  która  w  chwili  rozpoczęcia  pobierania  stypendium,  tj.  z  dniem 1.10.2022 r. jest doktorantem w szkole doktorskiej.

 

Wymagania:

•ukończone studia magisterskie z matematyki, informatyki lub matematyki komputerowej

•zainteresowania   naukowe   związane   z   algorytmiką   w   kombinatorycznej   dynamice topologicznej (doświadczenie badawcze w tej tematyce będzie dodatkowym atutem)

•umiejętność programowania w językach Phyton i C++ poparta zrealizowanymi projektami

 

Opis zadań:

•prowadzenie  badań  naukowych  w  obszarze  kombinatorycznej  dynamiki  topologicznej  ze  szczególnym uwzględnieniem projektowania, implementacja i testowania algorytmów,•aktywny udział w spotkaniach grupy badawczej,

•współpraca    przy upowszechnianiu    wyników    projektu,    w    tym    zaangażowanie w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS

Termin składania ofert: 20.10.2022 r., 23:59.

Forma składania ofert: email

Miesięczna  wysokość  stypendium  wynosi 3900 zł. 

Stypendium  będzie  przyznane  na  okres  11 miesięcy z możliwością przedłużenia na łączny okres do 23 miesięcy.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

•życiorys  (z  uwzględnieniem:  osiągnięć  wynikających  z  prowadzenia  badań  naukowych, stypendiów,  nagród  oraz  doświadczenia  naukowego  zdobytego  w  kraju  lub  za  granicą, warsztatów i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych),

•opis dorobku naukowego, w tym wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych•opis zainteresowań naukowych

•informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty  prosimy  przesłać  w  wersji  elektronicznej  na  adres: marian.mrozek@uj.edu.pl  (temat: Stypendium OPUS).

Wyselekcjonowani  kandydaci  mogą  być  poproszeni  o  udział  w  rozmowie  z  członkami  komisji konkursowej osobiście lub on-line.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21.10.2022 r

Published Date: 07.10.2022
Published by: Marta Wlazło

Web Content Display Web Content Display