Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie TEAM-NET

Nazwa stanowiska: Stypendysta - Student

Dziedzina: Informatyka/Matematyka/Fizyka

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium): Stypendium

Liczba ofert pracy: 1

Kwota wynagrodzenia/stypendium: 1500 zł miesięcznie (stypendium)

Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2022

Okres zatrudnienia: 9 miesięcy (do 30.06.2023)

Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto): Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Matematyki i Informatyki

Kierownik/kierowniczka projektu: Jacek Tabor

Tytuł projektu: Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:

Model sztucznej sieci neuronowej powstał w oparciu o analogie do biologicznych odpowiedników, takich jak uproszczony model neuronu. Obecnie zaawansowane podejścia w uczeniu maszynowym, takie jak głębokie uczenie, wykazują szereg niepożądanych cech, takich jak zapominanie, podatność na przeciwstawne przykłady, wymóg dużego zestawu treningowego i powolne uczenie się. Większość z tych cech nie występuje w układach biologicznych, dlatego warto byłoby czerpać z nich inspirację do treningu sztucznych układów. Celem projektu jest analiza wysokopoziomowych zachowań biologicznych systemów neuronowych oraz budowanie innowacyjnych sztucznych modeli poprzez proponowanie nowych paradygmatów uczenia się i nowych architektur modeli obliczeniowych.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa sześć grup badawczych: grupa ,,Cognitive’’ (Lider: Tadeusz Marek), grupa ,,Physics’’ (Lider: Maciej A. Nowak), grupa ,,Machine-learning’’ (Lider: Igor Podolak), grupa ,,Neuro’’ (Lider: Daniel Wójcik), grupa BioDataScience (Lider: Paweł Oświęcimka), grupa InfoTech (Lider: Tomasz Trzciński).

Poszukujemy studenta(-ki) drugiego stopnia studiów na kierunku ścisłym do grupy ,,Machine Learning’’.

Zadania badawcze:

 1. Projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,
 2. współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. W chwili rozpoczęcia pobierania stypendium wybrana osoba jest studentem(ką) drugiego stopnia studiów na kierunku ścisłym (w szczególności informatyki lub matematyki),
 2. podstawowa wiedza w obszarze informatyki w szczególności w dziedzinie sztucznej inteligencji i nauczania maszynowego,
 3. umiejętność programowania w Pythonie w zakresie pozwalającym na przeprowadzanie eksperymentów komputerowych, znajomość biblioteki PyTorch,
 4. doświadczenie w pracy badawczej,
 5. dobra organizacja pracy,
 6. komunikatywność i zaangażowanie,
 7. dobra znajomość języka angielskiego.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Wypełniony formularz rekrutacyjny (podstawowe informacje formalne),
 2. życiorys,
 3. wykaz publikacji i realizowanych projektów badawczych,
 4. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad w zakresie własności intelektualnej i ochrony prawnej własność intelektualna,
 5. dokumenty potwierdzające status studenta(-ki) (będą wymagane przy podpisywaniu umowy),
 6. oświadczenie o wiedzy i akceptacji intelektualnej zasady własności i ochrona prawna.
 7. informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Zobacz na bionn.matinf.uj.edu.pl w sekcji ,,Job offers’’.

Oferujemy:

 1. współpraca z najlepszymi grupami uczenia maszynowego w Polsce,
 2. stypendium w wysokości 1500 zł,
 3. możliwość pokrycia kosztów udziału w konferencjach i warsztatach,
 4. dostęp do infrastruktury obliczeniowej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. adres strony www):

 1. Oczekuje się rozmowy kwalifikacyjnej. KR zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wstępnie wyselekcjonowanych kandydatów. Spodziewamy się, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 19-23 września 2022 r. Potwierdzenie zostanie wysłane do potencjalnych kandydatów 16 września.
 2. Decyzję podejmie Komisja Rekrutacyjna (KR) powołana na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 27 września 2022 r.
 3. Ostateczną decyzję musi zatwierdzić Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
 4. KR zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 5. W przypadku rezygnacji kandydata(-tki) rekomendowanego(-ej) na stanowisko lub nieuzyskania akceptacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, KR może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie nowego naboru na to stanowisko.
 6. Od wyników postępowania kwalifikacyjnego kandydaci (którzy odbyli rozmowę) mogą odwołać się w terminie tygodnia od uzyskania informacji o decyzji KR.

Zobacz: bionn.matinf.uj.edu.pl

Link do strony Euraxess (dotyczy ogłoszeń na stanowiska doktorantów i młodych doktorów, liderów i młodych liderów zespołów badawczych): Nie dotyczy

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): bionn@matinf.uj.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.09.2022 r.

Published Date: 24.08.2022
Published by: Piotr Kamiński

Web Content Display Web Content Display