Rekrutacja

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy spełniają kryteria określone przez Uniwersytet Jagielloński.

Wszystkie informacje dotyczące zasad kwalifikacji, terminów, limitów przyjęć, opisu studiów oraz wymaganych dokumentów na studia stacjonarne I, II oraz III stopnia znajdują się na stronach rekrutacyjnych: www.erk.uj.edu.pl oraz www.rekrutacja.uj.edu.pl.

MISJA UJ - Uniwersytet to historia, tradycja, dziedzictwo, nauka i badania, ale Uniwersytet to także pasja i zaangażowanie, przyjaźń i wsparcie, rozwój i kreatywność, możliwości i współpraca, wiedza i doświadczenie, przyszłość i sukces! Dołącz do nas!