Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Orłów - edycja 2019

Szkoła Orłów jest ścieżką kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów I roku – laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów po ukończeniu I roku studiów, którzy zostaną ocenieni na podstawie średniej ocen.
Projekt skierowany jest do najlepszych studentów, zarówno obywateli polskich, jak i zagranicznych.

Szkoła Orłów obejmuje:

  • realizację wysokiej jakości indywidualnego kształcenia akademickiego opierającego się na systemie tutoringu;
  • wsparcie stypendialne w wysokości 1370,70 zł brutto na maksymalny łączny okres 27 miesięcy;
  • jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w wysokości 200 zł.

Kontynuacja udziału w projekcie po każdym roku akademickim możliwa jest na podstawie oceny postępów:

  • po I roku akademickim – opierających się na średniej uzyskanych ocen;
  • po II roku akademickim - rozpoczęciu projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora;
  • po III roku akademickim – przygotowaniu publikacji mającej walor naukowy.

W roku akademickim 2021/2022 w projekcie udział bierze 11 studentów Wydziału Matematyki i Informatyki,  reprezentujących matematykę i informatykę. Grupę tę stanowią zarówno Polacy, jak i studenci zagraniczni.
Opiekunami stypendystów Szkoły Orłów na Wydziale Matematyki i Informatyki są:
Jakub Byszewski, Andrzej Czarnecki, Marcin Bilski, Lech Duraj, Michał Farnik, Grzegorz Herman, Grzegorz Kapustka, Tomasz Kobos, Łukasz Kosiński, Jakub Kozik, Piotr Micek, Marian Mrozek, Marcin Pitera, Adam Polak, Wojciech Słomczyński, Maciej Ulas, Bartosz Walczak i Michał Wojtylak.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa dostępne są na stronie Biura Doskonalenia Kompetencji.

Kontakt:

Maria Syta-Ciesielska
Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Ingardena 6, pok. 0.25
30-060 Kraków
12 663 26 37

Web Content Display Web Content Display