Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dzień wolny od zajęć: 2 listopada 2021

Dzień wolny od zajęć: 2 listopada 2021

Biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter i nastrój święta przypadającego na dzień 1 listopada 2021 i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szerokiego grona studentów, jak również uwzględniając sprzyjającą okoliczność w postaci 16 wtorków przewidzianych w harmonogramie zajęć w semestrze zimowym 2021/22 oraz podwyższone zagrożenie pandemiczne (m.in w postaci zatłoczonych środków komunikacji), niniejszym ogłaszam dzień 2 listopada 2021 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na WMiI UJ.

W sytuacji, gdy powyższe odwołanie zajęć powoduje utrudnienie w realizacji zaplanowanego materiału zajęciowego, przepadłe zajęcia można odrobić w innym terminie, w trybie stacjonarnym lub zdalnym - po uzgodnieniu z grupą
zajęciową.
Recommended
Otwarto turę składania wniosków o stypendium socjalne
Otwarto turę składania wniosków o stypendium socjalne
Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Studentów Informatyki
Koło Studentów Informatyki
Koło Naukowe Matematyki Finansowej UJ
Koło Naukowe Matematyki Finansowej UJ

Web Content Display Web Content Display