Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram naboru wniosków o miejsce w domu studenckim

Harmonogram naboru wniosków o miejsce w domu studenckim

17 czerwca ruszyła pierwsza tura naboru wniosków o miejsce w domu studenckim. Jest ona przeznaczona głównie dla studentów kontynuujących naukę. Zachęcamy do zapoznania się z terminami kolejnych tur, które skierowane są także do osób dopiero rozpoczynających naukę na naszym Wydziale. Obywatele polscy mogą ubiegać się o miejsce w terminie późniejszym, cudzoziemcy natomiast już mogą składać wnioski.

 

Obecna tura trwająca od 17 czerwca do 12 lipca br. jest przeznaczona dla studentów, którzy w roku akademickim, na który przyznawane jest miejsce w domu studenckim:
•    są studentami;
•    będą przyjęci na pierwszy rok studiów drugiego stopnia,
•    zostali przyjęci na 1 rok studiów drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i w poprzednich latach byli już wpisani na inny program na UJ (studia, kursy, staże),
•    studenci, którzy w nadchodzącym roku akademickim będą przebywać na wymianie międzynarodowej Erasmus+
Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2024/2025 zostaną przyznane w ramach następujących tur składania wniosków:


I tura
•    nabór wniosków: 17 czerwca – 12 lipca 2024 r.
•    ogłoszenie wyników: do 23 lipca 2024 r.
•    giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od daty ogłoszenia wyników
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 31 lipca 2024 r.
W I turze rozdysponowanych zostanie 70% miejsc dostępnych w puli.  


II tura
•    nabór wniosków: 24 lipca – 4 sierpnia 2024 r.
•    ogłoszenie wyników: do 14 sierpnia 2024 r.
•    giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od daty ogłoszenia wyników
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 25 sierpnia 2024 r.
W II turze rozdysponowanych zostanie 30% miejsc dostępnych w puli.  


III tura
•    nabór wniosków: 15 – 27 sierpnia 2024 r.
•    ogłoszenie wyników: do 4 września 2024 r.
•    giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od dnia ogłoszenia wyników
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 10 września.
Do ponownego rozdysponowania przeznacza się miejsca niewykorzystane w poprzednich turach.  


IV tura
•    nabór wniosków: 5 – 13 września 2024 r.
•    ogłoszenie wyników: do 20 września 2024 r.
•    giełda zamiany miejsc: nie dotyczy
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: nie dotyczy
Do ponownego rozdysponowania przeznacza się miejsca niewykorzystane w poprzednich turach. 


OBYWATELE POLSCY – 1 ROK
Nabór przeznaczony jest dla osób, które wcześniej nie były wpisane na żaden program na UJ (studia, kursy itp.) Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2024/2025 zostaną przyznane w ramach następujących tur składania wniosków:


I tura
•    nabór wniosków: 19 lipca – 4 sierpnia 2024 r.
•    ogłoszenie wyników: do 14 sierpnia 2024 r.
•    giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od daty ogłoszenia wyników
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 25 sierpnia 2024 r.
W I turze rozdysponowanych zostanie 90% w miejsc dostępnych w puli.  


II tura
•    nabór wniosków: 15 – 27 sierpnia 2024 r.
•    ogłoszenie wyników: do 4 września 2024 r.
•    giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od daty ogłoszenia wyników
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 10 września 2024 r.
W II turze rozdysponowanych zostanie 10% w miejsc dostępnych w puli.  


III tura
•    nabór wniosków: 5 – 13 września 2024 r.
•    ogłoszenie wyników: do 20 września 2024 r.
•    giełda zamiany miejsc: nie dotyczy
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: nie dotyczy 


CUDZOZIEMCY – 1 ROK
Nabór przeznaczony jest dla osób, które wcześniej nie były wpisane na żaden program na UJ (studia, kursy itp.) Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2024/2025 zostaną przyznane w ramach następujących tur składania wniosków:


I tura
•    nabór wniosków: 17 czerwca – 12 lipca 2024 r.
•    ogłoszenie wyników: do 23 lipca 2024 r.
•    giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od daty ogłoszenia wyników
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 31 lipca 2024 r.
W I turze rozdysponowanych zostanie 70% miejsc dostępnych w puli.  


II tura
•    nabór wniosków: 24 lipca – 4 sierpnia 2024 r.
•    ogłoszenie wyników: do 14 sierpnia 2024 r.
•    giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od daty ogłoszenia wyników
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 25 sierpnia 2024 r.
W II turze rozdysponowanych zostanie 30% miejsc dostępnych w puli. 


III tura
•    nabór wniosków: 15 – 27 sierpnia 2024 r.
•    ogłoszenie wyników: do 4 września 2024 r.
•    giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od dnia ogłoszenia wyników
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 10 września
Do ponownego rozdysponowania przeznacza się miejsca niewykorzystane w poprzednich turach. 

 

IV tura
•    nabór wniosków: 5 – 13 września 2024 r.
•    ogłoszenie wyników: do 20 września 2024 r.
•    giełda zamiany miejsc: nie dotyczy
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: nie dotyczy 

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury starania się o miejsce w akademiku znaleźć można na stronie Działu Spraw Studenckich.

 

 

Polecamy również
Zgłoszenia do reprezentacji UJ w międzynarodowych zawodach informatycznych i matematycznych

Zgłoszenia do reprezentacji UJ w międzynarodowych zawodach informatycznych i matematycznych

Semestraton #SDG 2024 Challenge

Semestraton #SDG 2024 Challenge

Trwa nabór wniosków o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Trwa nabór wniosków o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Terminy składania wniosków o stypendium rektora oraz stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków

Terminy składania wniosków o stypendium rektora oraz stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron