Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy składania wniosków o stypendium rektora oraz stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków

Terminy składania wniosków o stypendium rektora oraz stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków

Przypominamy, że tylko do 20 października składać można wnioski o o stypendium rektora oraz stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków.

 

 

 

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na 1 rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  •     laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  •     medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora otrzymuje każdy student spełniający ww. warunki – liczba stypendiów nie jest ograniczona.

Stypendium rektora dla studentów lat wyższych może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium znaleźć można na stronie Działu Spraw Stypendialnych.

 

Dla studentów pierwszego roku przeznaczone jest także stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków. Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które były uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej lub laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej i podjęły studia na UJ w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Można otrzymywać je jednocześnie ze stypendium rektora, przy czym kryteria ich uzyskania nie są takie same – stypendium z Rektorskiego Funduszu dla Olimpijczyków mogą otrzymać osoby, które zajęły najwyższe spośród zgłoszonych kandydatur miejsca w olimpiadach uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na UJ, a w przypadku stypendium rektora brane są pod uwagę m.in. także osiągnięcia uzyskane w zawodach innego typu (np. w zawodach sportowych o tytuł co najmniej Mistrza Polski).

 

Po więcej informacji na tematów stypendiów zapraszamy na stronę stypendia.uj.edu.pl.

 

 

 

Polecamy również
Harmonogram naboru wniosków o miejsce w domu studenckim

Harmonogram naboru wniosków o miejsce w domu studenckim

Zgłoszenia do reprezentacji UJ w międzynarodowych zawodach informatycznych i matematycznych

Zgłoszenia do reprezentacji UJ w międzynarodowych zawodach informatycznych i matematycznych

Semestraton #SDG 2024 Challenge

Semestraton #SDG 2024 Challenge

Trwa nabór wniosków o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Trwa nabór wniosków o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron