Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ruszyła II tura składania wniosków o miejsce w domach studenckich przeznaczona wyłącznie dla osób, które 1 października rozpoczną 1. rok studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich lub 1. rok studiów drugiego stopnia

Ruszyła II tura składania wniosków o miejsce w domach studenckich przeznaczona wyłącznie dla osób, które 1 października rozpoczną 1. rok studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich lub 1. rok studiów drugiego stopnia

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2023/2024 zostaną przyznane w ramach czterech tur. Zachęcamy do zapoznania się z ich pełnym harmonogramem.

 

I tura
przeznaczona dla osób, które w roku akademickim, na który przyznawane jest miejsce kontynuują studia na dotychczasowym stopniu studiów (studenci 3. roku studiów pierwszego stopnia powinni złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim po uzyskaniu wpisu na studia drugiego stopnia lub na kolejny rok akademicki (np. w przypadku powtarzania roku)).
•    nabór wniosków: 14 czerwca – 3 lipca 2023 r.
•    ogłoszenie wyników: do 17 lipca 2023 r.
•    giełda zamiany miejsc: trzy dni od daty ogłoszenia wyników
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 31 lipca 2023 r.
II tura
przeznaczona wyłącznie dla osób, które 1 października rozpoczną 1. rok studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich lub 1. rok studiów drugiego stopnia (studenci wyższych lat nie mają możliwości uzyskania miejsca w domu studenckim w turze II)
•    nabór wniosków: 19-30 lipca 2023 r.
•    ogłoszenie wyników: do 11 sierpnia 2023 r.
•    giełda zamiany miejsc: trzy dni od daty ogłoszenia wyników
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 25 sierpnia 2023 r.
III tura
przeznaczona dla wszystkich studentów
•    nabór wniosków: 12-20 sierpnia 2023 r.
•    ogłoszenie wyników: do 31 sierpnia 2023 r.
•    giełda zamiany miejsc: trzy dni od dnia ogłoszenia wyników
•    termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 12 września 2023 r.
IV tura
przeznaczona dla wszystkich studentów
•    nabór wniosków: 1- 13 września 2023 r.
•    ogłoszenie wyników: do 18 września 2023 r.
•    giełda zamiany miejsc i termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: nie dotyczy
 
Terminy naboru dotyczą wszystkich studentów i doktorantów UJ bez CM, także studentów-cudzoziemców rozpoczynających studia na UJ.
W tym roku nie będzie osobnego aplikowania o pokój jednoosobowy. Studenci uzupełniając wniosek, wskazują nie tylko akademik, w którym chcieliby zamieszkać, ale również rodzaj pokoju (jednoosobowy lub wieloosobowy).
Głównymi kryteriami są: dochód na osobę oraz odległość od stałego miejsca zamieszkania. Poza tym, brany jest pod uwagę także stopień niepełnosprawności, status uchodźcy, sytuacja rodzinna (uzyskanie pełnoletności w pieczy zastępczej, pełne sieroctwo, wychowywanie przez jednego rodzica – w szczególności, gdy drugi rodzic nie płaci alimentów). Wszystkie te okoliczności studenci są zobowiązani udokumentować. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za członkostwo w samorządzie studenckim, kołach naukowych czy też za wolontariat.
Studenci będą zobowiązani do wykazania dochodów za ostatni pełny miesiąc. Do wniosku powinni dołączyć np. zaświadczenie od pracodawcy, przelew na konto z wynagrodzeniem, rentą lub innym świadczeniem lub decyzję przyznającą rentę, emeryturę, zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, decyzje o przyznanych stypendiach np. NAWA, zaświadczenie z biura rachunkowego lub innego podmiotu, który prowadzi rozliczenie osoby z działalnością gospodarczą, itp.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Działu Spraw Studenckich.

Polecamy również
Semestraton #SDG 2024 Challenge

Semestraton #SDG 2024 Challenge

Trwa nabór wniosków o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Trwa nabór wniosków o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Terminy składania wniosków o stypendium rektora oraz stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków

Terminy składania wniosków o stypendium rektora oraz stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków

Harmonogram naboru wniosków o stypendia na rok akademicki 2023/2024

Harmonogram naboru wniosków o stypendia na rok akademicki 2023/2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron