Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program stypendialny Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

W imieniu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej zapraszamy do składania wniosków o stypendium w nowym programie stypendialnym. Polega on na przyznaniu 65 studentom – 65 stypendiów (w kwocie 18 000 zł brutto - 1500 zł /m-cznie). Możliwość składania wniosków kończy się wraz z dniem 30.06.2021 r.

Program Stypendialny skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy są na:

    - trzecim bądź czwartym semestrze studiów I stopnia,
    - pierwszym lub drugim semestrze studiów II lub III stopnia lub
    - 2, 3, bądź 4 roku studiów jednolitych, posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie.
    - mają nie więcej niż 26 lat (są urodzeni po 31 grudnia 1994 r.)
    - osiągają dobre wyniki w nauce tj. posiadają średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,0
    - aktualnie nie pobierają stypendium pochodzącego od innego podmiotu (z wyłączeniem stypendiów:

 • socjalnych,
 • naukowych,
 • pochodzących od instytucji publicznych np. Prezydenta Miasta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Związków Sportowych itp.)

    - są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub będąc obywatelami innego państwa posiadają Kartę Polaka
    - są czynnymi studentami uczelni
    - studiują na uczelni publicznej lub niepublicznej na kierunkach ścisłych, technicznych, technologiczno-informatycznych np.:

 • informatyka,
 • programowanie,
 • zarządzanie bazami danych,
 • grafika gier komputerowych,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • matematyka,
 • ekonometria,
 • automatyka,
 • robotyka,
 • mechatronika,
 • systemy sztucznej inteligencji (SI) lub kierunkach pokrewnych.

 

Data opublikowania: 21.06.2021
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek

Widok zawartości stron Widok zawartości stron